دانشگاه های همکار

لیست پوهنتون ها، مؤسسات تحصیلات عالی و انستیتوت های تحت پوشش

مؤسسه رفاه اجتماعی زنان افغان که یک نهاد غیر دولتی و غیر انتفاعی میباشد، طی یک ابتکار، تفاهم نامه همکاری با پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معتبر کشور به امضاء رسانیده است که به اساس آن جوانان (طبقه اناث و ذکور) میتوانند با تخفیف قابل ملاحظه به تحصیلات عالی خویش ادامه دهند

Mashal University - Kabul

Mashal University

Program: Bachelor & Diploma

Address: Shahr-e-Naw, MTN Street, Kabul

Phone Number: 0787104020

Discount Allowed: Multiple (Male & Female)

mashal-1

mashal-2

Click here to apply online

Afghanistan Institute of Banking and Finance (AIBF) - Kabul

Afghanistan Institute of Banking and Finance (AIBF)

Program: Diploma

Address: Shahr-e-Now, In front of Park, MTN Street

Contact: 0788635563

Discount: 50% (Male & Female)

Program Feature: Internship opportunity with a Commercial Bank after graduation

Click here to apply online

Khana-e-Noor University - Kabul

Khana-e-Noor University

Programs: Bachelor & Diploma

Address: Shash Darak, Kabul

Phone Number: 0794262626

Discount Allowed: Multiple

khana-noor

khana-noor-2

Click here to apply online

Mili Institute of Higher Education - Kabul

Mili Institute of Higher Education

Program: Bachelor

Address: First Part of Khair Khanna, Kabul

Contact No: 0790555571

Discount Allowed: 40% (Male & Female)

Maryam University - Kabul

Maryam University

Programs: Bachelor & Diploma
Address 1: Shahrak Qargha, Kabul

Address 2: 3rd Street, Taimani Project, Kabul
Address 3: Ahmad Shah Baba Meena, Kabul

Contact Number: 0785100695

Discount Allowed: Multiple (Male & Female)

maryam

Click here to apply online

Foreign Language Institute - Kabul

Foreign Language Institute

Program: Linguistic Proficiency

Address: Flowers Street,

Contact No: 0791900111

Discount: 40% (male & female)

fli
Click here to apply online

Afghanistan Institute of Higher Education - Kabul

Afghanistan Institute of Higher Education

Program: Bachelor

Address: Qalai Fatullah, Opposite to Zarghona Girls High School, Kabul

Contact No: 0798508508

Discount Allowed: 40% (Girls Only)

afghanistan

Click here to apply online

Bayan Institute of Higher Education - Kabul

Bayan Institute of Higher Education

Programs: Bachelor & Diploma

Address: Karte Char, In front of Ministry of Higher Education

Contact No: 0782510040

Discount Allowed: 40% (Male & Female)

 

Click here to apply online

 

Afghan Pamir Institute of Higher Education - Kabul

Afghan Pamir Institute of Higher Education

Program: Bachelor

Address: Kolola Pushta, Near Gul Sorkh Square, Kabul Afghanistan

Contact No: 0744115205

Discount Allowed: 60% (Male & Female)

afghan-pamir

 

Click here to apply online

Edraak Institute of Higher Education - Kabul

Edraak Institute of Higher Education

Program: Bachelor

Address: 1st part of Khair khanna, Kabul Afghanistan

Contact No:  0789903190

Discount Allowed: 30.5% (Male & Female)

edraak

Click here to apply online

Qalam Institute of Higher Education - Kabul

Qalam Institute of Higher Education

Program: Bachelor

Address: Seh Rahi Khoja Bughra, Kabul Afghanistan

Contact No: 0786888666

Discount Allowed: Multiple (Male & Female)

qalam

Click here to apply online

Altaqwa Institute of Higher Education - Nangarhar

Altaqwa Institute of Higher Education

Program: Bachelor

Address: Marastoon Square, 3rd District, 2nd Street, Nangarhar Afghanistan

 Contact No: 0702377600

Discount Allowed: Multiple (Male & Female)

 

altaqwa

Click here to apply online

Hariwa Institute of Higher Education - Herat

Hariwa Institute of Higher Education

Program: Bachelor

Address: 5 Rah Bad Murghan, Ferdawsi Street (Jada-e-Mukhaberat), Herat Afghanistan

Contact No:  0799600344

Discount Allowed: Multiple (Male & Female)

hariwa

Click here to apply online

Atefi Institute of Higher Education - Herat

Atefi Institute of Higher Education

Program: Bachelor

Address: Ferdawsi Street, Mukhberat Street, Herat Afghanistan

Contact No: 0799117000

Discount: Multiple (Male & Female)

 

atefi-higher-education

Click here to apply online

Aburayhan Institute of Higher Education - Kabul

Aburayhan Institute of Higher Education

Program: Bachelor & Diploma

Address: Karte Char, In Front of Police District 3, Kabul Afghanistan

Discount: Multiple (Male & Female)

aburayhan-1

aburayhan-2

aburayhan-diploma

Click here to apply online

Qalam Institute of Health Sciences - Kabul

Qalam Institute of Health Sciences

Program: Diploma

Address: Sar Kotal Khair Khanna, Kabul

Contact No: 0786888666

Discount Allowed: Multiple (Male & Female)

 

Click here to apply online

Atefi Institute of Health Sciences - Herat

Atefi Institute of Health Sciences

Program: Diploma

Address: Ferdawsi Street, Mukhberat Street, Herat Afghanistan

Contact No: 0799117000

Discount: Multiple (Male & Female)

Click here to apply online

Seerat Institute of Health Sciences - Kabul

Seerat Institute of Health Sciences

program: Diploma

Address: Seh Rahi Khoja Boghra, 3rd Part of Khair khanna, Kabul Afghanistan

Contact No: 0783292037

Discount Allowed: 50% (Male & Female)

 

Click here to apply online

Farabi Institute of Health Sciences - Kabul

Farabi Institute of Health Sciences

Program: Diploma

Address: Dehbori, Sarai Ghazni, Kabul Afghanistan

Contact No: 0790800045

Discount Allowed: 50% (Male & Female

Click here to apply online

The Youth Leadership Institute of Afghanistan

The Youth Leadership Institute

Program: Diploma

Address: 5th Street of Taimani Project, Kabul Afghanistan

Contact No: 070489858

Discount Allowed: Multiple (Male & Female)

The Youth Leadership Institute

TOEFL

Fulbright Orientation Program-Add2

Business English - 1 Month

Click here to apply online

Mawj-e-Kawsar Vocational Institute - Kabul

Mawj-e-Kawsar Vocational Institute

Program: Diploma

Address: Saleem Karwan Square, Qalai-e-Fatullah, Kabul

Contact No: 0788659767

Discount Allowed: Multiple (Male & Female)

Click here to apply online

Afghan Pamir Teacher Training Center - Kabul

Afghan Pamir Teacher Training Center

Program: Diploma

Address: Kolola Pushta, Kabul

Contact No: 0744115205

Discount Allowed: 40% (Male & Female)

Click here to apply online

Abu Alfatu Razi Teacher Training Center - Kabul

Abu Alfatu Razi Teacher Training Center

Program: Diploma

Address: 2nd Market Bus Stop, New Project Khair Khanna, Kabul Afghanistan

Contact No: 0781118041

Discount Allowed: 43% (Male & Female)

Click here to apply online

Maiwand Institute of Higher Education - Kabul

Maiwand Institute of Higher Education

Program: Diploma & Bachelors

Address1 : 4th Street of Taimani, Kabul

Address2: Karte Parwan Square, Near Baraki, Kabul

Contact No: 0766905007

Discount Offered: Multiple (Male & Female)

 

Wahaj Teacher Training Center - Kabul

Wahaj Teacher Training Center

Program: Diploma

Address: Saleem Karwan Square, Qalai-e-Fatullah, Kabul Afghanistan

Contact No: 0788659767

Discount Allowed: Multiple (Male & Female)

Mawalana Jalaluddin Mohammad Balkhi Institute of Health Sciences - Kabul

Mawalana Jalaluddin Mohammad Balkhi Institute of Health Sciences

Program: Diploma

Address: Karte Parwan, Baharistan, Haji Mir Ahmad Street, Kabul

Contact No: 0787531058

Discount Allowed: 50% (Male & Female)

Click here to apply online

Hakeem Naser Khesraw Balkhi Institute of Health Sciences - Kabul

Hakeem Naser Khesraw Balkhi Institute of Health Sciences

Program: Diploma

Address: Dasht-e-Barchi, Golaie Mahtab Qala, Kabul Afghanistan

Contact No: 0799421686

Discount Allowed: 50% (Male & Female)

Click here to apply online

 

Nejaat Institute of Health Sciences - Kabul

Nejaat Institute of Health Sciences

Program: Diploma

Address: Near Chehilstoon Garden, Kabul

Contact No:

Discount Allowed: 30% (Male & Female)

Click here to apply online

Roghtya Institute of Health Sciences - Kabul

Roghtya Institute of Health Sciences

Program: Diploma

Address: 2nd Street of Karte Naw, In front of Mili Bank, Kabul Afghanistan

Contact No: 0700252482

Discount Allowed: 34% (Male & Female)

Click here to apply online

Danishwaran Afghan Vocational Institute - Kabul

Danishwaran Afghan Vocational Institute

Program: Diploma

Address 1: Khoshal Khan, 4th Street of Seelo, In front of Wais Qaran Mosque, Kabul

Address 2: Khair Khanna, Near Parwan Hotel, Kabul

Address 3: 2nd Street of Karte Naw, Kabul

Contact No: 0777330891

Discount Allowed: 60% (Male & Female)

Click here to apply online

Danishwaran Afghan Teacher Training Center - Kabul

Danishwaran Afghan Teacher Training Center

Program: Diploma

Address 1: Khoshal Khan, 4th Street of Seelo, In front of Wais Qaran Mosque, Kabul

Address 2: Khair Khanna, Near Parwan Hotel, Kabul

Address 3: 2nd Street of Karte Naw, Kabul

Contact No: 0777330891

Discount Allowed: 60% (Male & Female)

Click here to apply online

Salam Institute of Health Sciences - Samangan

Salam Institute of Health Sciences

Program: Diploma

Address: Kocha Zyarat, Bazar Bala, Aibak City, Samangan Province

Contact No: 0792176242

Discount Allowed: 50% (Male & Female)

Click here to apply online

Jamal Shifa Institute of Health Sciences - Kabul

Jamal Shifa Institute of Health Sciences

Program: Diploma

Address: Dashte Barchi, Kabul

Contact No: 0786291809

Discount Allowed: 30% (Male & Female)

Click here to apply online

Esteqlaal Institute of Health Sciences - Kabul

Esteqlaal Institute of Health Sciences

Program: Diploma

Address: 3rd Part of Khair Khanna, 500 Family Square, Kabul

Contact No: 0780300013

Discount Allowed: 50% (Male & Female)

Click here to apply online

Nayestan Institute of Higher Education - Kabul

Nayestan Institute of Higher Education

Program: Bachelor & Diploma

Address: 315 Khair Khanna, Kabul

Contact No:

Discount Allowed: Multiple ( Male & Female)

Click here to apply online

Hypocrite Institute of Health Sciences - Kabul

Hypocrite Institute of Health Sciences

Program: Diploma

Address: 1st Part of Khair Khanna, Kabul

Contact No:

Discount Allowed: 50% (Male & Female)

Click here to apply online

Baran Institute of Health Sciences - Kabul

Baran Institute of Health Sciences

Program: Diploma

Address: Golaiee Dawa Khana, Charahi Shaheed, Sulaiman Street, Kabul Afghanistan

Contact No: 0779849795

Discount Allowed: 45% (Male & Female)

Click here to apply online

Baran Institute of Health Sciences - Mazar-e-Shareef

Baran Institute of Health Sciences

Program: Diploma

Address: Karte Aryana, Opposite to Wahdat Hospital, Mazar-e-Shareef, Afghanistan

Contact No: 0791414040

Discount Allowed: 50% (Male & Female)

Click here to apply online

Baran Institute of Health Sciences - Herat Province

Baran Institute of Health Sciences

Program: Diploma

Address: East Taraqi Park, Next to Fanoos Darya Hotel, Herat Province Afghanistan

Contact No: 0775156099

Discount Allowed: 50% (Male & Female)

Click here to apply online

Baran Institute of Health Sciences - Daikondi Province

Baran Institute of Health Sciences

Program: Diploma

Address: Naily City, Daikondi Province Afghanistan

Contact No: 0775558980

Discount Allowed: 50% (Male & Female)

Click here to apply online

 

Albairooni Institute of Health Sciences - Kabul

Albairooni Institute of Health Sciences

Program: Diploma

Address: Families Street, Qambar Square, Kabul Afghanistan

Contact No: 078634004

Discount Allowed: 50% (Male & Female)

Click here to apply online

Rahkaar Vocational and Health Sciences Institute - Kabul

Rahkaar Vocational and Health Sciences Institute

Program: Diploma

Address: Qasaba, Kabul Afghanistan

Contact No: 0788575834

Discount Allowed: 50% (Male & Female)

 

 Click here to apply online

Ghalib University - Kabul

Ghalib University

Program: Bachelor Program

Address: Shahrak Arya Square, Kabul

Contact No:

Discount Allowed: 50% & 30% (Male & Female)

 

Anis Science Educational Center - Kabul

Anis Science Educational Center

Program: Short Courses

Address1: 5th Street of Taimani Project, Kabul

Address2: First part of Khair khanna, Kabul

Contact No:

Discount Allowed: 20% (Male & Female)

Dawat University - Kabul

Dawat University

Program: Masters & Bachelors Programs

Address: Near Qambar Square, Khoshal Meena, Kabul

Contact No:

Discount Allowed: Multiple (Male & Female)

Saber Institute of Higher Education - Kabul

Saber Institute of Higher Education

Program: Bachelor Programs

Address: Near Parwan Hotel, Kabul

Contact No:

Discount Allowed: 45% (Male & Female)

Sharq Institute of Higher Education - Kabul

Demo Content

Kawoon Institute of Higher Education - Mazar-e-Shareef

Kawoon Institute of Higher Education

Program: Diploma & Bachelors

Address: Mukhaberat Square, In front of Noor Eye Hospital, Mazar-e-Shareef, Afghanistan

Contact No: 0796064604

Discount Allowed: Multiple (Male & Female)

Rahnaward Institute of Higher Education - Mazar-e-Shareef

Rahnaward Institute of Higher Education

Program: Bachelors

Address: Sayed Abad Street, Mazar-e-Shareef, Afghanistan

Contact No: 0774800000

Discount Allowed: Multiple (Male & Female)

Mawlana University - Mazar-e-Shareef

Mawlana University

Program: Bachelors

Address: Kefayat Square, Mazar-e-Shareef, Afghanistan

Contact No: 0799253005

Discount Allowed: Multiple (Male & Female)

Khabar Journalism Professional Institute - Mazar-e-Shareef

Khabar Institute of Professional Journalism

Program: Short Courses

Address: Near Sancharaki Square, Mazar-e-Shareef, Afghanistan

Contact No:

Discount Allowed: Multiple (Male & Female)

Discount Allowed: 70% through Forward Together (Female)

Rahnaward Institute of Health Sciences - Mazar-e-Shareef

Rahnaward Institute of Health Sciences

Program: Diploma

Address: Sayed Abad Street, Mazar-e-Shareef, Afghanistan

Contact No: 0774800000

Discount Allowed: Multiple (Male & Female)

Taaj Institute of Higher Education - Mazar-e-Shareef

Taaj Institute of Higher Education

Program: Bachelors

Address: Next to Balkh University, Mazar-e-Shareef, Afghanistan

Contact No: 0794363171

Discount Allowed: Multiple% (Male & Female)

Barlas Institute - Kabul

Demo Content

Alamyan Professional Educational Center - Mazar-e-Shareef

Demo Content

Mawlana University - Samangan

Mawlana University

Program: Bachelors

Address: Samangan, Afghanistan

Contact No: 0791869999

Discount Allowed: Multiple (Male & Female)

Gharjistan Institute of Higher Education

Demo Content

Turkistan Institute of Higher Education

Demo Content

Raazi Institute of Higher Education
Raazi Institute of Health Sciences